Öğretim Üyeleri

Alman Dili Eğitimi

Prof. Dr. Ayten GENÇ (dogu@hacettepe.edu.tr) 
Prof. Dr. Şerife ÜNVER (sunver@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL (cunal@hacettepe.edu.tr) 
Dr. Öğretim Üyesi  Emel ERİM (emelerim@hacettepe.edu.tr)
Dr. Öğretim Üyesi Doğu ATAŞ (datas@hacettepe.edu.tr) 


Fransız Dili Eğitimi

Prof. Dr. Ece KORKUT ekorkut@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR irem@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Barış AYDIN barisa@hacettepe.edu.tr


İngiliz Dili Eğitimi

Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ hakkimirici@gmail.com
Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ nurayalagozlu@gmail.com (Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı)  
Prof. Dr. Hacer Hande UYSAL uysalhande@yahoo.com
Dr. Öğretim Üyesi İsmail Fırat ALTAY ifaltay@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Hatice ERGÜL hatice.ergul@me.com
Dr. Öğretim Üyesi Ufuk BALAMAN ubalaman@gmail.com
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer CAN DAŞKIN can_nilufer@yahoo.com

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara

Web master: barisa@hacettepe.edu.tr