İletişim

Adres:
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Beytepe, Ankara 06800 

Tel: +90 (312) 297 85 75
Faks: +90 (312) 297 61 19 

Web Sitesi Koordinatörleri:   
Yrd. Doç. Dr. Barış AYDIN (barisa@hacettepe.edu.tr)
Arş. Gör. Devran DEMİR (devrandemir@hacettepe.edu.tr)
Arş. Gör. Nurdan KAVAKLI (nkavakli@hacettepe.edu.tr)