İdari Personel

Bölüm Sekreteri

  • Songül Şenli


Bölüm Hizmetlilerimiz

  • Gültaze Akkan 
  • Yusuf Sarıçiçek