İdari Personel

Bölüm Sekreterleri

  • Songül Şenli
  • Gül Topak


Bölüm Hizmetlileri

  • Gültaze Akkan 
  • Ali Özger