Çift Anadal

Alman Dili Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Türkçe Eğitimi


Fransız Dili Eğitimi
Türkçe Eğitimi


İngiliz Dili Eğitimi
İngiliz Dilbilimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Çift Ana Dal Programları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara

Web master: barisa@hacettepe.edu.tr