Bölüm Hakkında

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün amacı, Türk eğitim sisteminin gereksinim duyduğu yabancı dil öğretmenlerini yetiştirmektir.

Temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla birlikte bölümümüz öğretmen yetiştirme hedeflerini genişletmiştir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı, her birinin kendi akademik programları bulunan üç farklı anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları sırasıyla; İngiliz Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarıdır. İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi ve Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalları kendi lisans programlarını yürütmektedirler. Ayrıca; İngiliz Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarının yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

 

Bölümümüzde modern araç ve gereçlerle eğitim-öğretim olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler bilgisayar - teknoloji dersliklerinden bölüm kitaplığından yararlanabilmektedirler. 

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademik hayata da atılabilmektedirler.

Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Ayten GENÇ

dogu@hacettepe.edu.tr

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. D. Çiğdem ÜNAL

cunal@hacettepe.edu.tr

 

Dr. Öğretim Üyesi İ. Fırat ALTAY

ifaltay@hacettepe.edu.tr

Adresi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi  Bölümü, B Blok 3. Kat
06800,  Beytepe - ANKARA

Telefon/Faks numarası

+90 (312) 297 85 75
+90 (312) 297 61 19 

Web Adresi

 www.yde.hacettepe.edu.tr

Bölümdeki öğretim elemanı sayısı

33

Misyonumuz 

Evrensel degerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin gelecegi için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak. 

Vizyonumuz 

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu ; ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmak.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara

Web master: barisa@hacettepe.edu.tr