Araştırma ve Projeler

Proje Başlığı: Yükseköğretim Bağlamında İkinci Dil Olarak Almanca Sınıflarındaki Öğretmen-Öğrenci Etkileşiminin Konuşma Çözümlemesi ile İncelenmesi

Proje Türü: Doktora
Başlama Tarihi: 06.07.2017 (Proje devam ediyor)
Bütçesi: 12.500,00 TL
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. ŞERİFE ÜNVER
Araştırmacı(lar): Arş. Gör. DEVRAN DEMİR

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara

Web master: barisa@hacettepe.edu.tr